Skip to content

Catalog Cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru

Welsh Government Publications Catalogue

Welcome to the Welsh Government Publications Catalogue. You can use the catalogue to find details of items published by the Welsh Government and Welsh Office.

We publish a wide range of documents including circulars, statistical reports, strategies, consultation papers and technical advice notes. Most publications are freely available, though some of the older items from our archive can only be viewed at the Publications Centre in Cardiff.

To request a publication, simply search the online catalogue or telephone us on 029 2082 3683. Staff will contact you within 15 working days if there are any delays with your order.

Our Privacy Policy

We take the privacy of our customers very seriously and we will hold your personal information in accordance with the Data Protection Act.

Croeso i Gatalog Cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru. Gallwch ddefnyddio'r catalog i ffeindio manylion eitemau a gyhoeddir gan Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Gymreig.

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth eang o ddogfennau, gan gynnwys cylchlythyrau, adroddiadau ystadegol, strategaethau, papurau ymgynghori a nodiadau cyngor technegol. Mae'r rhan fwyaf o gyhoeddiadau ar gael yn ddigyfyngiad. Er hynny, gellir ond gweld rhai o eitemau hynaf ein harchif drwy ymweld â'r Ganolfan Gyhoeddiadau yng Nghaerdydd.

I archebu cyhoeddiad, chwiliwch y gatalog neu ffoniwch ni ar 029 2082 3683. Bydd aelod o'n staff yn cysylltu â chi o fewn 15 diwrnod gwaith os oes yna unrhyw broblemau gyda'ch archeb.

Ein Polisi Preifatrwydd

Rydym yn cymryd preifatrwydd ein cwsmeriaid o ddifrif a byddwn yn dal eich gwybodaeth bersonol yn unol â'r Dddeddf Diogelu Data.